W 2017, po odejściu z Rudzi i rozpoczęciu działalności całkowicie na własny rachunek, otworzyliśmy drugą firmę o nazwie Deer Service. Na jej stronie facebookowej przedstawiamy co ciekawsze, bieżące realizacje. Zapraszamy!

www.facebook.com/servicedeer/