https://www.facebook.com/servicedeer/

Deer Service jest partnerem formalnie specjalizującym się w wykonawstwie projektów MILU: montażu siatek, bram, ogrodzeń elektrycznych, poskromów oraz budowie zagród manipulacyjnych.

http://www.deerland.ru/

Firma partnerska na rynku Rosyjskim. Współpracujemy od 2013 r. w dziedzinach takich jak montaż siatek, hodowla jeleniowatych, projektowanie ferm i zagród manipulacyjnych, sprzedaż i produkcja poskromów, wykłady i szkolenia dla hodowców jeleniowatych itp.

https://www.deergeneticsnz.co.nz/

Zaprzyjaźniona ferma, jeden z pionierów hodowli jeleniowatych w Nowej Zelandii, obecnie niekwestionowany lider w hodowli zarodowej jeleni na świecie. Współpracujemy w wymianie doświadczeń i informacji, wspomagamy w realizacji niektórych projektów w Europie.

https://www.facebook.com/amilaecopark/

Partner MILU na rynku Ukraińskim, w zakresie sprzedaży poskromów dla jeleniowatych, narzędzi i akcesoriów ogrodzeniowych, projektowania ferm i zagród manipulacyjnych, konsultacji, szkoleń i wykładów dla hodowców jeleniowatych.

http://www.gut-hirschaue.de

Partner MILU na rynku Niemieckim, w zakresie montażu siatek sprzedawanych przez Gut Hirschaue, sprzedaży słupków, poskromów, bram, narzędzi i akcesoriów ogrodzeniowych, projektowania ferm i zagród manipulacyjnych dla jeleni i danieli.